12.08.2017 Решение и Обявление
12.08.2017 Документация
12.08.2017 Договор 22 ДКЦ
12.08.2017 Образци
12.08.2017 Таблица съответствие 4.1
12.08.2017 Таблица оценка 4.2
25.08.2017 Решение (промяна)
25.08.2017 Документация (променена)
25.08.2017 Таблица съответствие 4.1
27.09.2017 Покана за отваряне на ценови предложения
06.10.2017 Решение, протоколи и доклад
23.10.2017 Договор за възложена поръчка