СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 24.06.2024г.- 12.07.2024г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа ще се правят рентгенови снимки;

-всеки работен ден от 9:00 до 15:30 часа ще се получава разчитане на рентгеновите снимки.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

Здравейте,
Във връзка с осигуряване на достъп до паркинга на “ДКЦ XXII-София” ЕООД за хора в неравностойно положение и пациенти, Ви уведомяваме за следното:
Ако виждате свободна табела за паркомясто на хора в неравностойно положение (2 броя) и/или пациенти (3 броя), моля свържете се с посочените телефони за осигуряване на достъп:
В работни дни от 08:30 часа до 16:00 часа на телефон 02/892 98 59 – Завеждащ административна служба;
В работни дни от 16:00 часа до 19:00 часа на телефон 02/892 98 40 – Регистратура.
Преди напускане на лечебното заведение се обърнете към лицата, осигурили Вашия достъп, за да можете да излезете от паркинга.
Екипът на ДКЦ 22
 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Великденските празници
d758ad75-eb8e-4bd1-db8e-a1a63c276c06

и Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
images (1)

Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

03.05.2024г. – петък;

04.05.2024г. – събота;

05.05.2024г. – неделя;

06.05.2024г. – понеделник.

С пожелание за светли празници и здраве,

Екипът на ДКЦ 22
 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на труда и на международната работническа солидарност Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

01.05.2024г. – сряда.

02.05.2024г. е работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

s1_untitled
 


СЪОБЩЕНИЕ

“ДКЦ XXII-София” ЕООД Ви уведомява, че Общата лекарска консултативна комисия (ОЛКК) няма да работи в периода 09-19 април 2024г. За Ваше улеснение Ви предлагаме списък на ЛКК, разкрити на територията на София-град.

Списък ЛКК-2024_София

С пожелание за здраве,
Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ
На 21.03.2024г. и 22.03.2024г. документи за Обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК) ще се приемат от 11:30 часа до 13:00 часа в кабинет №11, етаж 2 от м. с. Снежа Георгиева. Заседанията на комисията са без промяна – и двата дни от 13:00 часа до 14:30 часа.
Екипът на ДКЦ 22
 


СЪОБЩЕНИЕ
Честита Баба Марта.
Бъдете здрави.

martenici

Екипът на ДКЦ 22
 


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването на 3-ти март – Освобождението на България, “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:
-понеделник – 04.03.2024г.
Очакваме Ви от 05.03.2024г., вторник, с нормално работно време от 07:30 часа до 19:30 часа.

samara

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

“ДКЦ XXII-София” ЕООД Ви уведомява, че Общата лекарска консултативна комисия (ОЛКК) няма да работи в периода 22-23 февруари 2024г. За Ваше улеснение Ви предлагаме списък на ЛКК, разкрити на територията на София-град.

Списък ЛКК-2024_София

С пожелание за здраве,
Екипът на ДКЦ 22

 


ОБЯВА
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, съответно за:
Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), намиращо се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сутерена, с площ от 14.97 кв.м., заедно с 14.88 кв.м. ид.ч. от общ.ч. на сградата, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог – с минималната наемна цена 280.00 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
срокът за подаване на офертите се продължава, съгласно заповедта за откриване на конкурса, до 13.00ч. на 08.02.2024г. Всички останали условия остават непроменени.
Срок на наемане на имота: 3 години, считано от датата на сключване на договора.
Депозитът за участие в конкурса: 100 лева. Депозитът е вносим по банков път до 13.00 часа на 08.02.2024г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: „най-висока предложена наемна цена“ .
Цена на конкурсната документация – 100 лв. с ДДС, платима по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Същата може да се получи от регистратура не по-късно от 13.00ч. на 08.02.2024г.
Краен срок за подаване на документи за участие – 13.00 часа на 08.02.2024г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.02.2024г. от 10.00 часа. на следния адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9.

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 


ОБЯВА
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост: помещения, намиращи се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9, с минималната наемна цена, както следва:
Имот 1: Помещение „Тангентор“, в сутерена, с площ от 13.20 кв.м., заедно с 5,61 кв.м. ид.ч. от общ.ч. на сградата, с предназначение: лекарски кабинет за психолог и психотерапевт – 180.00 лв.
Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), в сутерена, с площ от 14.97 кв.м., заедно с 14.88 кв.м. ид.ч. от общ.ч. на сградата, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог – 280.00 лв.
Имот 3: Помещение „Склад“ (Кабинет № 5), в сутерена, с площ от 15.07 кв.м, заедно с 14.97 кв.м. ид.ч. от общ.ч. на сградата, с предназначение: лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар – 280.00 лв.
Имот 4: Гараж, състоящ се от 3 (три) паркоместа, в сутерена, с обща площ от 65,42 кв.м, с предназначение: гараж – 450.00 лв.
В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имоите.
Срок на наемане на имотите: 3 години, считано от датата на сключване на договора.
Депозитът за участие в конкурса: 100 лева. за всеки отделен имот. Депозитът е вносим по банков път до 13.00 часа на 22.01.2024г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: „най-висока предложена наемна цена“ .
Цена на конкурсната документация – 100 лв. с ДДС, платима по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Същата може да се получи от регистратура не по-късно от 13.00ч. на 22.01.2024г.
Краен срок за подаване на документи за участие – 13.00 часа на 22.01.2024г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.01.2024г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 08.02.2024г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.02.2024г. от 10.00 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ
На 22.12.2023г. (петък) и на 29.12.2023г. (петък) „ДКЦ XXII- София“ ЕООД ще работи с нормално работно време от 07:30 часа до 19:30 часа.
Във връзка с Коледно новогодишните празници 25, 26 и 27 декември и 1 януари ще бъдат почивни и неработни дни за поликлиниката.

cropped-shutterstock_228613051-e1512649627653-4
Желаем Ви здраве и весели празници!
Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 18.12.2023г.- 05.01.2024г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-18-19.12.2023г. рентгенови снимки ще се правят всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа;

-20-29.12.2023г. рентгенови снимки ще се правят всеки работен ден от 8:00 до 15:30 часа;

на 02.01.2024г. рентгенови снимки ще се правят от 8:00 до 15:30 часа;

-03-05.01.2024г. рентгенови снимки ще се правят всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа.

Разчитане на рентгенови снимки ще се получава всеки работен ден от 8:00 до 15:30 часа.

Ехографии ще се извършват всеки работен ден от 8:00 до 15:30 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 04-12.12.2023г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-рентгенови снимки ще се правят всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа;

-разчитане на рентгенови снимки ще се получава всеки работен ден от 9:00 до 15:30 часа;

-ехографии ще се извършват всеки работен ден от 9:00 до 15:30 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

От 18.09.2023г. в “ДКЦ XXII-София” ЕООД започна работа д-р Юлиета Проданова, лекар-нефролог. Към момента извършва платени прегледи и прегледи на пациенти от здравноосигурителни фондове. Предстои сключване на договор с НЗОК.
Работното време на д-р Проданова е в четвъртък, от 15:00 до 19:00 часа. Желателно е предварително записване на час на следните телефони:

02/892 98 40; 02/892 98 58; 02/892 98 59.

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с националния празник на Република България, 22-ри септември – Ден на българската независимост, “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:
-петък – 22.09.2023г.
-събота – 23.09.2023г.
-неделя – 24.09.2023г.

Ще Ви очакваме с нормално работно време от 7:30часа до 19:30 часа на 25.09.2023г. (понеделник).

800px-BASA-143K-1-124-1-Bulgarian_Indipendence_Manifesto_1908

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с националния празник на Република България, 6-ти септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия, “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:
-сряда – 06.09.2023г.
Ще Ви очакваме с нормално работно време от 7:30часа до 19:30 часа на 07.09.2023г. (четвъртък).

06.09-1
С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 14.08.2023г.-08.09.2023г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-всеки работен ден от 8:30 до 15:30 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 31.07.2023г.-04.08.2023г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-всеки работен ден от 8:00 до 18:45 часа ще се правят рентгенови снимки;

-всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа ще се получава разчитане на рентгеновите снимки.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

В периода 01.08.2023г.-31.08.2023г. регистратура в “ДКЦ XXII-София” ЕООД, база Мизия, ще работи при следния график:

-понеделник, вторник и четвъртък от 11:30 до 19:00 часа;

-сряда и петък от 8:30 до 16:00 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, в изпълнение на Решение на Столичния общински съвет № 633 от 13.07.2023г. по Протокол № 80, точка 34 от дневния ред: Кабинети, намиращи се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9, при начална цена, както следва:
Имот 1: Кабинет № 4, ет. 3, с площ от 22.72 кв.м, заедно с 23.04 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 450.00 лв. без ДДС; Предназначение: кабинет за термо-визуална диагностика.
Имот 2: Кабинет № 5, ет. 1, с площ от 15.84 кв.м., заедно с 16.05 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 310.00 лв. без ДДС;
Имот 3: Кабинет № 5, ет. 3, с площ от 15.84 кв.м., заедно с 16.05 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 310.00 лв. без ДДС;
Имот 4: Кабинет № 6, ет. 3, с площ от 13.66 кв.м., заедно с 14.96 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 290.00 лв. без ДДС;
Имот 5: Кабинет № 6A, ет. 3, с площ от 13.66 кв.м., заедно с 14.96 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 290.00 лв. без ДДС;
Имот 6: Кабинет № 7, ет. 3, с площ от 16.71 кв.м., заедно с 16.94 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 330.00 лв. без ДДС;
Имот 7: Кабинет № 8, ет. 3, с площ от 17.60 кв.м., заедно с 21.51 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 390.00 лв. без ДДС;
Имот 8: Кабинет № 8А, ет. 3, с площ от 15.90 кв.м., заедно с 18.00 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 330.00 лв. без ДДС;
Имот 9: Кабинет № 9, ет. 3, с площ от 13.70 кв.м., заедно с 13.88 кв.м. ид.ч от общ.ч. на сградата – 270.00 лв. без ДДС.
Предназначение на имотите от № 2 до № 9 включително: дентални кабинети.
В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.
Срок на наемане на имотите: 5 години, считано от 01.02.2024г.
Депозитът за участие в конкурса: 100 лева. за всеки отделен имот. Депозитът е вносим до 13.00 часа на 11.08.2023г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: „най-висока предложена наемна цена“ .
Цена на конкурсната документация – 100 лв. с ДДС, платима по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Същата може да се получи не по-късно от 13.00ч. на 11.08.2023г.
Краен срок за подаване на документи за участие – 13.00 часа на 11.08.2023г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.08.2023г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 08.09.2023г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 11.09.2023г. от 10.00 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 24.07.2023г.-28.07.2023г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ОЛКК – продължаване на болнични след болнично / амбулаторно лечение:
1. Лична амбулаторна карта:
а) с печат и номер от личен лекар;
б) пациент – име, ЕГН и адрес;
в) месторабота – наименование, адрес и заемана длъжност.
2.1. Епикриза/и от болнично заведение за настоящето заболяване.
2.2. Амбулаторен лист от преглед при лекаря, който Ви представя за комисия / Актуален Амбулаторен лист от специалист, който извършва наблюдение в хода на лечението.
2.3. Изследвания във връзка със заболяването, проследяващи заболяването и актуални към датата на явяване в комисия за удължаване на временна неработоспособност.
2.4. Решение от ТЕЛК по текущото заболяване или друго, съпътстващо заболяване.
2.5. Копие на последен болничен лист.
3. Направление №6 с код на специалност “06” от лекуващия или личен лекар, РЕГИСТРИРАНО В РЕГИСТРАТУРА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

Код на лекарите, участващи в комисията:
№06 – вътрешни болести, председател на ОЛКК
№10 – невролог
№15 – очен
№25 – хирург
№17 – детски лекар
4. Лична карта.
5. Документите се приемат от Диана Кръстева всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч.
6. Комисията заседава всеки ден от 13:00 до 14:30 ч.

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 17.07.2023г.-21.07.2023г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-всеки работен ден от 8:00 до 18:45 часа ще се правят рентгенови снимки;

-всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа ще се получава разчитане на рентгеновите снимки.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 03.07.2023г.-14.07.2023г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:

-всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на пациентите със Синдром на Turner:

Споделяме Ви писмо от НЗОК, в което се обяснява възможността Ви да направите остеодензитометрия веднъж на 12 месеца, ако сте здравноосигурен и се водите на диспансерен учет при лекар-ендокринолог.

Писмо НЗОК Синдром Turner

За Ваше улеснение пътят, по който трябва да минете е следният:
1.Вземете направление бланка МЗ-НЗОК №3 от Вашия личен лекар за диспансерно наблюдение от лекар-ендокринолог.
2.Изберете лекар-ендокринолог, който да води Вашето диспансерно наблюдение.
3.Еднократно за 12 месеца имате право на високоспециализирана медицинска дейност, остеодензитометрия, с направление бланка МЗ-НЗОК №3А, издадена от наблюдаващия Ви лекар и с код на процедура “88.98” за извършване от лекар-ендокринолог.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

08.05.2023г. – понеделник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

148568500184980


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на труда и на международната работническа солидарност Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

01.05.2023г. – понеделник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22
1-ви май 1


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Великденските празници Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

14.04.2023 г. – петък;

15.04.2023 г. – събота;

16.04.2023 г. – неделя;

17.04.2023 г. – понеделник.

С пожелание за светли празници и здраве,

Екипът на ДКЦ 22

AdobeStock_143940286.velikden-1170x628_c


ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:
Описание на имота: Помещение, с полезна площ от 53.45 кв.м., заедно с прилежащите му 22,27 кв.м. от общите части на сградата, намиращо се на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, вдясно от Централния вход на лечебното заведение.
Предназначение: имотът ще се ползва като аптека.
Срок на наемане на омота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минималната наемна цена: 3000 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозит за участие в конкурса: 300 лева. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 23.01.2023г.
Цена на конкурсната документация: 100 лв. с ДДС, платима по банков път, по посочената по-горе банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 23.01.2023г. Документацията се получава от регистратурата на ДКЦ-то.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 23.01.2023г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 24.01.2023г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 09.02.2023г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.02.2023г. от 10.00 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД


СЪОБЩЕНИЕ
На 23.12.2022 г. (петък) и на 30.12.2022 г. (петък) лекарите-специалисти в „ДКЦ XXII- София“ ЕООД ще работи до 15:30 часа, личните лекари до 17:30 часа.
Във връзка с Коледно-новогодишните празници, 24, 25, 26, 27 и 28 декември, както и 1 и 2 януари ще бъдат почивни и неработни дни за поликлиниката.

tradicii-nova-godina

Ще Ви очакваме на 3 януари 2023 г. (вторник) с нормално работно време от 7:30 часа до 19:30 часа.
Желаем Ви здраве и весели празници!
Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с националния празник на Република България, 22-ри септември – Ден на българската независимост, “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:
-четвъртък – 22.09.2022г.

Ще Ви очакваме с нормално работно време от 7:30часа до 19:30 часа на 23.09.2022г. (петък).

800px-BASA-143K-1-124-1-Bulgarian_Indipendence_Manifesto_1908

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 01.08.2022г.-02.09.2022г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:
-всеки работен ден от 8:00 до 14:30 часа ще се правят снимки;
-всеки работен ден от 8:30 часа до 15:00 часа ще се получават разчитания на снимките.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 27.06.2022г.-31.07.2022г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:
-всеки работен ден от 8:00 до 14:30 часа ще се правят снимки;
-всеки работен ден от 8:30 часа до 15:00 часа ще се получават разчитания на снимките.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:
Имот 1: Кабинет № 10, намиращ се на трети етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 8 и кабинет № 10А, с площ от 14,13 кв.м., заедно с прилежащите му 13,03 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 2: Кабинет № 10А, намиращ се на трети етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 10 и сервизни помещения, с площ от 14,13 кв.м., заедно с прилежащите му 13,03 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 3: Кабинет № 4 /четири/, намиращ се в сутерена на Блок Б в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, с площ от 14.97 кв., заедно с прилежащите му 14.88 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Предназначение: Имот 1, Имот 2 и Имот 3 ще се ползват като лекарски кабинет за прегледи, лечение и консултации от общопрактикуващ/и лекар/и.
Имот 4: Помещение – лаборатория, намиращо се на партерния етаж в база „Мизия“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1124, район „Средец“, ул. „Мизия“ № 16, включващо две помещения и санитарен възел, с обща застроена площ от 21,38 кв.м., заедно с прилежащите му 14,44 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Предназначение: Имот 4 ще се ползва като изнесен пункт за вземане на биологичен материал от клинична лаборатория.
Срок за наемане на всеки един от имотите: 3 /три/ години, считано от: за Имот 1 и Имот 2 от 01.08.2022г., за Имот 3 от датата на сключване на договора за наем, а за Имот 4 от 18.07.2022г. или от датата на сключване на договора за наем.
Минималната наемна цена: за Имот 1 – Кабинет № 10: 220 лв. без ДДС; за Имот 2 – Кабинет № 10А: 220 лв. без ДДС, за Имот 3 – Кабинет № 4: 210 лв. без ДДС; за Имот 4 – Помещение – лаборатория: 600 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозит за участие в конкурса: 100 лева за всеки имот. Ако участник кандидатства за повече от един имот внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 07.07.2022г.
Цена на конкурсната документация: 70 лв. с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 07.07.2022г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 07.07.2022г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 08.07.2022г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 28.07.2022г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.07.2022г. от 10.00 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД


СЪОБЩЕНИЕ

На 01.06.2022г. стартира програмата Е-досие, в частта Е-преглед и Е-направление чрез работа с електронен подпис и подаване на прегледи и изследвания към НЗИС в реално време. Стартът беше труден за всички ни. Искам да изкажа благодарност на екипа на Глобъл Систем Сълюшънс с ръководител инж. Детелин Кръстев за високото ниво на работа, всеотдайната им помощ и професионализъм в подготовката и етапите на въвеждане на промените така, че за нас преминаването към Е-досие да е плавно, без стрес, както за персонала, така и за пациентите.
GSS

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

24.05.2022 г. – вторник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22
24e65c7d14966c47f90b862a4e5d2f47-8c422f149b70e4ca-d7707432e7e7de8d


СЪОБЩЕНИЕ

На 13.05.2022г. отваря врати Солна стая “22” в “ДКЦ XXII-София” ЕООД, София – уникална по рода си със своя интериор и оборудване с халогенератор от най-висок клас, марка Prizma.

Очаквайте:
Солна терапия за деца и възрастни
40 минути = 4 дни на море
За релакс, здраве и имунитет

🌸 Полезно действие
За полезните действия от посещенията в солна стая са направени множество прочувания. Резултатите показват, че след серия от процедури, завършени в рамките на определен период от време (поне два пъти седмично), пациентите започват да дишат по-леко, симптоми като кихане, кашляне, хрипове и задух са подобрени, а употребата на лекарства значително е намаляла. Проучванията след едногодишно наблюдение показват, че намаляват и периодите на обостряне на хронични заболявания.
🌸 Солната терапия и децата?
Изследванията показват, че децата реагират дори по-добре на престоя в солната стая, отколкото възрастните. Голям процент от тях значително подобряват симптомите си, а в сезона на настинките и грипа по-успешно се борят с вирусите.
🌸 В кои случаи действието на халотерапията е особено полезно?
✔️ Астма
✔️ Бронхит
✔️ Ларингит
✔️ Синузит
✔️ Пневмонии
✔️ Кашлица от различен произход
✔️ Възпаления на ушите
✔️ Алергии
✔️ Сенна хрема
✔️ Отслабване на имунната система
✔️ Дерматит
✔️ Псориазис
✔️ Себорея
✔️ Акне
✔️ Екземи
✔️ Депресивни състояния
✔️ Стрес
✔️ Безсъние
✔️ Хъркане
✔️ Хронична умора
✔️ Заболявания на горните и долните дихателни пътища (астма, бронхит, емфизем, кистозна фиброза)
✔️ ХОББ (хронично обструктивна белодробна болест)
✔️ Синузит
✔️ Тютюнджийска кашлица и обикновена кашлица (възникнала вследствие на настинка/грип)
✔️ Сенна хрема
✔️ Вирусни инфекции
✔️ Настинка и грип
✔️ Акне
✔️ Някои видове дерматит
✔️ Помага за намаляване на излишните килограми
✔️ Помага на нервната система – като противодействие на стреса, умората и безсънието
✔️ Засилва имунната система и съпротивителните сили на организма

Повече за ползите от терапията прочетете на: Симптоми и лечение

20220429_121708

Работното време е от 8:30 часа до 18:30 часа като последното влизане е в 17:30 часа.

Запознайте се с правилата за ползване на солна стая “22” на : Правила и обща информация

За записване на час:
https://myhealth.bg/companies/000689613/dcc-22-base-1-sofia/general-practitioners/PqeEVUnWIU/

Виж цените:
http://22dkc.com/?page_id=576

Очакваме Ви за едно релаксиращо преживяване.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

06.05.2022 г. – петък.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22
konnica-general-ivan-kolev


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на труда и на международната работническа солидарност Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

02.05.2022 г. – понеделник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22
1-ви май


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Великденските празници Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

22.04.2022 г. – петък;

23.04.2022 г. – събота;

24.04.2022 г. – неделя;

25.04.2022 г. – понеделник.

С пожелание за светли празници и здраве,

Екипът на ДКЦ 22
великден 2021


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с обявения край на извънредната епидемиологична обстановка, от 01.04.2022г. (петък) се преустановява работата на КОВИД-зоната в “ДКЦ XXII-София” ЕООД.

С пожелание за здраве,
Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ
Организиран е междинен пункт за събиране на помощи за украинските бежанци в сградата на „ДКЦ XXII-София“ ЕООД, база Мизия, с адрес:

ул. Мизия №16 – партер с работно време:
Понеделник, сряда и петък в часовете от 14:00 ч. до 15:30ч.

Във връзка сме с организация „Мати Украйна“ и с дружеството на Бесарабските българи.

Моля всичко, което носите, да е добре опаковано (особено текстилът), както и по възможност, да е поставено в найлонови торби, с които да можем да го пренасяме.
Текстилът трябва да е изпран и по възможност дезинфекциран.
Имаме нужда от кашони, в които да се организират помощите.
Имаме нужда и от доброволци за пренасянето.
Моля Ви, преглеждайте срока на годност на продуктите!

Какво събираме:
1.Хигиенни артикули:
– Сапуни
– Шампоани (балсами)
– Пасти за зъби и четки за зъби
– Дамски превръзки
– Носни кърпи
– Мокри кърпички
– Тоалетна хартия
– Прах за пране
2. За спане и баня:
– Одеяла, олекотени завивки
– Спално бельо
– Възглавници
– Хавлиени кърпи
6. Храна – само пакетирана:
– консерви
– брашно, сол, захар, олио, подправки
– макарони, ориз, елда, варива
– бисквити, вафли, шоколад
– черен чай, кафе
7. ЗА ДЕЦАТА:
– играчки и детски игри
– детски шоколади, бонбони, десерти
– памперси
– пюрета, каши, сухи млека
– хигиена за бебета
8. Посуда:
– прибори
– кухненски ножове
– тенджери
– тигани, тави
– електрически кани
9. Лекарства:
– Аспирин
– Аналгин
– Парацетамол
– Валериан
– Но-шпа
– Капки за нос
– Сироп за кашлица
– Капки за очи
– Витамини
10. Ново, неупотребявано, детско и дамско бельо
11. Детски и дамски дрехи:
– подходящи за сезона
– добре запазени
– изпрани
– добре опаковани

За въпроси:
0898 316 171 – Венилина Малинова
0877 147 369 – Искра Попстоянова


СЪОБЩЕНИЕ
На 29, 30 и 31 декември 2021г. КОВИД-кабинета ще работи от 8:30 часа до 12:30 часа.
С пожелание за здраве,
Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ
На 23.12.2021 г. (четвъртък) и на 31.12.2021 г. (петък) „ДКЦ XXII- София“ ЕООД ще работи до 15:30 ч.
Във връзка с Коледно-новогодишните празници, 24, 25, 26, 27 и 28 декември, както и 1, 2 и 3 януари ще бъдат почивни и неработни дни за поликлиниката.

Christmas Tree lighting in night, Xmas Decorations Hanging on Chritmastree, Star Top Light and Present Gifts

Ще Ви очакваме на 4 януари 2022 г. (вторник) с нормално работно време от 7:30 часа до 19:30 часа.
Желаем Ви здраве и весели празници!
Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с националния празник на Република България, 6-ти септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия, “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:
-събота – 04.09.2021г.;
-неделя – 05.09.2021г.;
-понеделник – 06.09.2021г.
Ще Ви очакваме с нормално работно време от 7:30часа до 19:30 часа на 07.09.2021г. (вторник).

06.09-1
С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 07.09.2021г.-30.09.2021г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:
-всеки работен ден от 7:30 до 19:00 часа ще се правят снимки;
-всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа ще се получават разчитания на снимките.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

От 23.08.2021 г. (понеделник) влизат в сила пакети “Детска градина” и “Детска градина плюс” за изследване в клинична лаборатория на деца за прием в детска градина .

Пакет “Детска градина” е на стойност 20,00 (двадесет) лева и включва:

1. ПКК-поне 18 показателя;
2. Химично изследване на урина;
3. Седимент на урина;
4. Паразитология – перианален отпечатък за ентеробиоза;
5. Микробиология – изследване на фецес.

Пакет “Детска градина плюс” е на стойност 26,00 (двадесет и шест) лева и включва всички изследвания от пакет “Детска градина” плюс серологично изследване за сифилис на единия родител.
Пожелаваме успешно начало на всички малчугани:)

The interior of the new game room in the kindergarten.

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 05.08.2021г.-31.08.2021г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:
-всеки работен ден от 8:00 часа до 14:00 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

рентген

В периода 01.07.2021г.-31.07.2021г. Рентгеновото отделение в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще работи при следния график:
-всеки работен ден от 8:00 часа до 15:00 часа.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

22.05.2021 г. – събота;

23.05.2021 г. – неделя;

24.05.2021 г. – понеделник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

24-май-Ден-на-българската-просвета

 


СЪОБЩЕНИЕ

КОВИД-кабинет при “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, включен в капитала на дружеството, както следва:
Описание и предназначение на имота: Площ от 1,50 кв.м. /едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки в коридора на партера на сградата, в която се помещава база „Мизия“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1124, район Средец, ул. „Мизия“ № 16, след входа на лечебното заведение, в дясно, преди регистратура.
Срок на наемане на имота: три години от датата на подписване на договор за наем.
Минимална месечна наемна цена: 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС.
Депозит за участие в конкурса: 100,00 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД, до 13.00 часа на 14.05.2021г.
Цена на конкурсната документация:, 60,00 лв. с ДДС, платима по банков път по посочената по-горе банкова сметка, не по-късно от 13.00ч. на 14.05.2021г., до когато документацията може да бъде получена на регистратурата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-високата предложена наемна цена.
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 14.05.2021г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 17.05.2021г. от 13.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 03.06.2021г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 04.06.2021г. от 10.00 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

ОЛКК при “ДКЦ XXII-София” ЕООД, база Коперник, няма да работи на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

06.05.2021 г. – четвъртък.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

parva_svetovna_vojna83

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на труда и на международната работническа солидарност Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

04.05.2021 г. – вторник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

1-ви май 1

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Великденските празници Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

30.04.2021 г. – петък;

01.05.2021 г. – събота;

02.05.2021 г. – неделя;

03.05.2021 г. – понеделник.

С пожелание за светли празници и здраве,

Екипът на ДКЦ 22

welikden 2021.1


СЪОБЩЕНИЕ
От името на “ДКЦ XXII-София” ЕООД искам да изкажа БЛАГОДАРНОСТ на г-жа Божана Иванова и фондация “Резонатор” за подкрепата, която ни оказаха, дарявайки медицински шлемове за работещите в лечебното заведение. Заедно ще бъдем по-успешни в тази трудна за всички ни обстановка.
Благодаря на всички, с чийто усилия и средства ние се чувстваме сигурни и защитени.
Бъдете здрави.

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ОЛКК – продължаване на болнични след болнично / амбулаторно лечение:
1. Лична амбулаторна карта:
а) с печат и номер от личен лекар;
б) пациент – име, ЕГН и адрес;
в) месторабота – наименование, адрес и заемана длъжност.
2.1. Епикриза/и от болнично заведение за настоящето заболяване.
2.2. Амбулаторен лист от преглед при лекаря, който Ви представя за комисия / Актуален Амбулаторен лист от специалист, който извършва наблюдение в хода на лечението.
2.3. Изследвания във връзка със заболяването, проследяващи заболяването и актуални към датата на явяване в комисия за удължаване на временна неработоспособност.
2.4. Решение от ТЕЛК по текущото заболяване или друго, съпътстващо заболяване.
2.5. Копие на последен болничен лист.
3. Направление №6 от лекуващия или личен лекар.
Код на лекарите на комисията:
№06 – вътрешни болести, председател на ОЛКК
№10 – невролог
№15 – очен
№25 – хирург
№17 – детски лекар
4. Лична карта.
5. Документите се приемат от медицинска сестра Снежа Георгиева всеки работен ден от 12:00 ч. до 13:00 ч.
6. Комисията заседава всеки ден от 13:00 до 14:30 ч.

Екипът на ДКЦ 22

 


ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, включен в капитала на дружеството, както следва:
Описание на имота: Помещение, с площ от 24,00 кв.м., представляващо преградена вдлъбната част от коридора, на етаж първи, на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, заедно с прилежащите му 11,04 кв.м. Предназначение: помещението ще се използва за оказване на неотложна медицинска помощ от звено за неотложна медицинска помощ.
Срок на наемане на имота: три години от датата на подписване на договор за наем.
Минимална месечна наемна цена: 500 лв. (петстотин лева) с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.
Депозит за участие в конкурса: 100,00 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД, до 13.00 часа на 11.02.2021г.
Цена на конкурсната документация:, 60,00 лв. с ДДС, платима по банков път по посочената по-горе банкова сметка, не по-късно от 13.00ч. на 11.02.2021г., до когато документацията може да бъде получена на регистратурата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-високата предложена наемна цена.
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 11.02.2021г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.02.2021г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 04.03.2021г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 05.03.2021г. от 10.00 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ
На 29, 30 и 31 декември 2020г. КОВИД-кабинета ще работи от 8:30 часа до 10:30 часа.
Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ
На 23.12.2020 г. (сряда) и на 31.12.2020 г. (четвъртък) „ДКЦ XXII- София“ ЕООД ще работи до 17:00 ч.
Във връзка с Коледно новогодишните празници, 24, 25, 26, 27 и 28 декември и 1, 2 и 3 януари ще бъдат почивни и неработни дни за поликлиниката.

нова година 1
Желаем Ви здраве и весели празници!
Екипът на ДКЦ 22

 


ОБЯВА
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, всеки един от които се намира в сградата, в която се помещава „Диагностично-консултативен център ХХІІ – София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, както следва:
Описание и предназначение на имотите:
Имот 1: Кабинет № 4 (четири), на 3 етаж, с площ от 22.72 кв.м., заедно с прилежащите му 23.04 кв.м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Кабинетът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, а именно като лекарски кабинет за прегледи, лечение и консултации от общопрактикуващ/и лекар/и или като кабинет за термо-визуална диагностика
Имот 2: Кабинет № 5 (пет), намиращ се на 1 етаж, с площ от 15.84 кв.м., заедно с прилежащите му 16.05 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 3: Кабинет № 5 (пет), намиращ се на 3 етаж, с площ от 15.84 кв.м., заедно с прилежащите му 16.05 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 4: Кабинет № 6 (шест), намиращ се на 3 етаж, с площ от 13.66 кв.м., заедно с прилежащите му 14.96 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 5: Кабинет № 6A (шест буква А), намиращ се на 3 етаж, с площ от 13.66 кв.м., заедно с прилежащите му 14.96 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 6: Кабинет № 7 (седем), намиращ се на 3 етаж, с площ от 16.71 кв.м., заедно с прилежащите му 16.94 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 7: Кабинет № 8 (осем), намиращ се на 3 етаж в сградата, с площ от 17.60 кв.м., заедно с прилежащите му 21.51 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 8: Кабинет № 8А (осем буква А), намиращ се на 3 етаж, с площ от 15.90 кв.м., заедно с прилежащите му 18.00 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Имот 9: Кабинет № 9 (девет), намиращ се на 3 етаж, с площ от 13.70 кв.м., заедно с прилежащите му 13.88 кв.м. идеални части от общите части на сградата.
Предназначение на имотите от № 2 до № 9 включително: Кабинетите ще се ползват от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.
Имот 10: Площ от 1.50 кв.м., намираща се срещу централния вход на лечебното заведение, в дясно от вратата на административния сектор. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.
Имот 11: Площ от 1.50 кв.м., намираща се срещу централния вход на лечебното заведение, в дясно от вратата на административния сектор. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.
Срок на наемане на всеки един от имотите: Три години, считано от датата на подписване на договор за наем за имоти от № 1 до № 9, включително и три години от 01.03.2021г. за имоти № 10 и №11.
Минимална месечна наемна цена: За Имот 1: Кабинет № 4 (четири) – 415.00 лв. с ДДС. За Имот 2: Кабинет № 5 (пет) – 340.00 лв. (триста и четиридесет лева) с ДДС. За Имот 3: Кабинет № 5 (пет) – 290.00 лв. с ДДС. За Имот 4: Кабинет № 6 (шест) – 256.00 лв. с ДДС. За Имот 5: Кабинет № 6A (шест буква А) – 256.00 лв. с ДДС. За Имот 6: Кабинет № 7 (седем) – 306.00 лв. с ДДС. За Имот 7: Кабинет № 8 (осем) – 342.00 лв. с ДДС. За Имот 8: Кабинет № 8А (осем буква А) – 301.00 лв. с ДДС. За Имот 9: Кабинет № 9 (девет) – 251.00 лв. с ДДС. За Имот 10: Площ от 1.50 кв.м. за 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки – 300.00 лв. с ДДС. За Имот 11: Площ от 1.50 кв.м. за 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни – 220.00 лв. с ДДС.
В размера на месечната наемна цена за Имоти от № 1 до № 9, включително не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.
Депозит за участие в конкурса: 100,00 лв. (сто лева) за всеки един от имотите. Ако участник кандидатства за повече от един имот внася депозит за всеки имот. Ако двама учстника кандидатстват за един имот внасят един общ депозит. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 11.01.2021г.
Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 11.01.2021г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-високата предложена наемна цена.
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 11.01.2021г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.01.2021г. от 13.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00ч. на 28.01.2021г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.01.2021г. от 09.30 часа.
За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Диана Кръстева – и.д. завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми пациенти, работното време на Рентгена от 7 декември 2020г. до 31 декември 2020г. ще бъде всеки работен ден от 8:30 часа до 15:30 часа.
Бъдете здрави,
Екипът на ДКЦ 22

рентген

 


СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми пациенти,
За Вашата безопасност, от 30.11.2020 г., на територията на “ДКЦ XXII-София” ЕООД, в общите помещения са поставени лампи за дезинфекция на въздуха в присъствие на хора “AIR STRIKE 2020″, които са сертифицирани от Център за изпитване и европейска сертификация-Стара Загора. Лампите са произведени и монтирани от фирма ‘ИКИС СЛ” ООД.
За да се запознаете със сертификатите, активирайте текстовете по-долу:

ИКИС СЛ- Декларация за съответствие

ИКИС СЛ- Протокол от изпитване

Бъдете здрави,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ
От името на “ДКЦ XXII-София” ЕООД искам да изкажа БЛАГОДАРНОСТ на г-н Димитър Димитров от “Ай-Си-Ди-Софт” ЕООД за подкрепата, която ни оказа, дарявайки медицински шлемове за работещите в лечебното заведение. Заедно ще бъдем по-успешни в тази трудна за всички ни обстановка.
Бъдете здрави.

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

От 12.11.2020 г. в “ДКЦ XXII-София” ЕООД, база Коперник стартира съвместна програма на Столична община и Министерство на здравеопазването с грижа към пациента по следния начин:
1. Личният Ви лекар трябва да изпрати e-mail на info@22dkc.com или SMS на Вашия телефон със следното съдържание: трите Ви имена, Вашето ЕГН, телефонен номер на личния лекар, e-mail на личния лекар.
2. В дежурния кабинет на лечебното заведение ще Ви бъдат оказани следните услуги:
-измерване на температура;
-измерване на кислородното насищане на кръвта;
-бърз антигенен тест за COVID-19;
-изследване на кръвни показатели – ПКК (пълна кръвна картина поне 8 показателя) и CRP;
-при нужда ще бъде направена рентгенова снимка на бял дроб.
3. Вие не изчаквате резултатите. Те ще бъдат предоставени на личния Ви лекар чрез e-mail-а, който е посочил, в рамките на 1 час от Вашето посещение. Личният Ви лекар ще се свърже с Вас.

Работното време на кабинета е от понеделник до петък от 8:30 часа до 12:30 часа.
За да видите схема на местоположението на кабинета, кликнете върху надписа по-долу “ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ-схема”.

Дежурен Кабинет-схема

За връзка с нас:

info@22dkc.com

Завеждащ административна служба 02/892 98 59
Дежурен кабинет 02/906 05 21
Регистратура на “ДКЦ XXII-София” ЕООД, база Коперник 02/892 98 40

Препоръчително е да си запишете час за преглед в онлайн платформата на Столична община
https://myhealth.bg/
Пациентите със записан час се обслужват с предимство.

Адресът на лечебното заведение е:
гр. София, район Слатина, ул. “Николай Коперник” №9

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

От 04.11.2020 г. в “ДКЦ XXII-София” ЕООД временно се спира изследването в Клинична лаборатория – “Бърз тест за COVID-19”, който се изработва с пълноценна кръв.

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

От 16.09.2020 г. “ДКЦ XXII-София” ЕООД пуска нова услуга в Клинична лаборатория – “Бърз тест за COVID-19”, който се изработва с пълноценна кръв. Цената на теста е 30,00 (тридесет) лева.

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

Магнитотерапията се използва в различни области на физиотерапията и рехабилитацията. Магнитотерапията използва биофизични и биологични процеси, които протичат в човешкото тяло. Термините „магнитотерапия“ и „нискочестотна терапия с магнитно поле“ се използват взаимозаменяемо. Сега се прилага магнитотерапия от ново поколение, която позволява едновременно взаимодействие на два апликатора върху тялото. Това е DUAL режимът на MAGNETOTHERAPY.

От 25.08.2020 г. “ДКЦ XXII-София” ЕООД има ново попълнение в апаратурата на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина – Physio MG – иновативен двуканален магнит с кушетка, ринг (соленоид апликатор) 75 см. и два индуктора. Двойният канал на Physio MG система предлага възможност за комбиниране на разпределението на магнитното поле на два вида апликатори при третиране с магнитно поле с ниска честота. В този режим използваме соленоиден апликатор (ринг) и апликатор за плочи. Лечението комбинира ефектите на апликатор със соленоиди и пластинни апликатори, разположени върху увредената зона на пациента. Първият има системни и жизнени ефекти, вторият е локална терапия върху зоната на дисфункция

PhysioMG-827-magnetotherapy

Кушетката е с модерна конструкция, характеризираща се с отлична издръжливост и стабилност. Материалите, използвани за нея, са избрани така, че да не нарушават нискочестотното магнитно поле, генерирано от апликаторите.

PhysioMG-827-new-couch-for-magnetotherapy

Новост е и използването на визуален индикатор за полева активност в соленоидния апликатор, който потвърждава акта на изпълнение на процедурата с магнитно поле.

Visual-field-activity-indicator-PhysioMG

Заповядайте при нас, за да се запознаете с ново поколение апаратура.
На 15.09.2020 г. (вторник), от 15.00 часа до 17.00 часа ще има ден на отворени врати в Отделението по физикална и рехабилитационна медицина.
Предварително записване на регистратура на лечебното заведение за пациенти, показани за този вид лечение.

20200826_092026

Очакваме Ви.
Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


СЪОБЩЕНИЕ

От 20.08.2020 г. (четвъртък) влизат в сила пакети “Детска градина” и “Детска градина плюс” за изследване в клинична лаборатория на деца за прием в детска градина .

Пакет “Детска градина” е на стойност 20,00 (двадесет) лева и включва:

1. ПКК-поне 18 показателя;
2. Химично изследване на урина;
3. Седимент на урина;
4. Паразитология – перианален отпечатък за ентеробиоза;
5. Микробиология – изследване на фецес.

Пакет “Детска градина плюс” е на стойност 26,00 (двадесет и шест) лева и включва всички изследвания от пакет “Детска градина” плюс серологично изследване за сифилис на единия родител.
Пожелаваме успешно начало на всички малчугани:)

Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД

 


ВАЖНО

Във връзка с продължената до 31.07.2020 г. извънредна епидемична обстановка в Република България, предоставяме на Вашето внимание Заповед №РД01-409/17.07.2020г. на Министъра на здравеопазването със списък на лабораториите, където се провежда високоспециализирано медико-диагностично изследване “Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19”.

rd-01-409

С пожелание за здраве,
Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

23.05.2020 г. – събота;

24.05.2020 г. – неделя;

25.05.2020 г. – понеделник.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

6310cc52cc8fabb3515ca27e6adbbac6


ВАЖНО

Във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19, приложено Ви запознаваме с писмо на Столична РЗИ относно набиране на доброволци за пробосъбиране.

Dobrovolci za probonabirane

Нека се справим заедно.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

06.05.2020 г. – сряда.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

S.George_(Russian_North,_17th_c.,_Karelia_museum) Български-картечари na_znamenata_thumb-insite

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Деня на труда и на международната работническа солидарност Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

01.05.2020 г. – петък;

02.05.2020 г. – събота;

03.05.2020 г. – неделя.

С пожелание за здраве,

Екипът на ДКЦ 22

1vi-mai-zname

 


СЪОБЩЕНИЕ

По повод Великденските празници Ви напомняме, че “ДКЦ XXII-София” ЕООД няма да работи на следните дати:

17.04.2020 г. – петък;

18.04.2020 г. – събота;

19.04.2020 г. – неделя;

20.04.2020 г. – понеделник.

С пожелание за светли празници и здраве,

Екипът на ДКЦ 22Easter_eggs_1-1000x620


ВНИМАНИЕ

Във връзка с извънредното положение по повод разпространението на COVID-19, разгледайте материалите, които предлагаме на Вашето внимание.  Опитайте се да ги приложите в ежедневието си, за да станат част от Вашите ритуали при излизане и прибиране у дома.

IMG-1585146730181 IMG-1585146703690 IMG-1585146678131

Екипът на ДКЦ 22


ВНИМАНИЕ

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирания нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев е обявена ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г.

На територията на “ДКЦ XXII-София” ЕООД, в посочения срок,  се преустановяват:

  1. Детски и женски консултации;
  2.  Профилактични прегледи;
  3.  Профилактични имунизации.

Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпространението на Коронавирус COVID-19, Министерство на здравеопазването дава следните инструкции за ползване на лични предпазни средства (ЛПС):

поставяне на маска инструкция_2020                дезинфекция на ръце инструкция_2020

За да се запознаете със съдържанието на инструкциите, моля натиснете върху линковете последователно.

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

На 03.03.2020 г., вторник, “ДКЦ XXII-София” ЕООД – бази “Коперник” и “Мизия” – няма да работи.

Очакваме Ви на 04.03.2020 г. с нормално за лечебното заведение работно време – от 07:30 часа до 19:30 часа.

Екипът на ДКЦ 22


ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

 На 14.02.2020 г. ( петък ), от 12:00 ч. до 14:00 ч. ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Малина Хаджипенчева – специалист „Хирургия“

Д-р Виолета Кашукеева – специалист „УНГ“

Д-р Тома Михов – специалист „Ортопедия и травматология“

Д-р Алида Димитрова – специалист „Физиотерапия“

Прегледите ще се извършват след предварително записан час на регистратура в база “Коперник”  – тел 02/892 98 40 или на място.

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ОЛКК – продължаване на отпуск за временна неработоспособност след болнично / амбулаторно лечение

1.Лична амбулаторна карта:

а) с печат и номер от личен лекар; б) пациент – име, ЕГН и адрес; в) месторабота – наименование, адрес и заемана длъжност

2.1. Епикриза/и от болничното заведение за настоящето заболяване

2.2. Амбулаторен лист от преглед при лекаря, който го представя за комисия / Актуален Амбулаторен лист от специалист, който извършва наблюдение в хода на лечението

2.3. Изследвания във връзка със заболяването, проследяващи заболяването, актуални към датата на явяване в комисия за удължаване на временна неработоспособност

2.4. Решение на ТЕЛК по текущото заболяване или друго, съпътстващо заболяване

2.5.   Копие на последен болничен лист

3.Направление №6 от лекуващия или личен лекар

Код на лекарите на комисията:

№6 – председател №10 – невролог №15 очен №25 хирург №17 детски лекар

3. Лична карта

4. Документите се приемат в регистратура на лечебното заведение всеки работен ден от 7:30 до 12:00 ч., както и след 14:30 ч.

6. Комисиите заседават по следния график:

6.1  база “Коперник” –  всеки ден от 13:00 до 14:30 ч.;

6.2 база “Мизия” – понеделник, сряда, четвъртък и петък от 15:00 до 16:00 ч.

Екипът на ДКЦ 22

 


СЪОБЩЕНИЕ

Относно: отдаване под наем на помещение

Описание на имот: 3 гаражни клетки с размер за паркиране на бус, със самостоятелни 3 врати и 1 общо помещение, в което няма прегради , с включени сервизни помещения – баня, тоалетна и работно помещение.

Локация: Сграда на „ДКЦ XXII – София “, район “Слатина”,  ул.  „Николай Коперник“ № 9, вход откъм вътрешния двор на лечебното заведение, ул. “Елисавета Багряна”.

За контакти – предварително записване на час за оглед на място в сградата на „ДКЦ XXII – София “, ул. „ Николай Коперник” № 9 или по тел. на 02/ 892 98 59 и +359 879 408 407 – Михаела Радева, завеждащ административна служба.

 


 

 

КОЛЕДА_2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.12.2019 г. (понеделник) и на 31.12.2019 г. (вторник) „ДКЦ XXII- София“ ЕООД ще работи до 17:30 ч.
Във връзка с Коледно новогодишните празници, 24, 25 и 26 декември и 1 януари ще бъдат почивни и неработни дни за поликлиниката.

Желаем Ви здраве и весели празници!
Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

От 20.08.2019 г. (вторник) влизат в сила пакети “Детска градина” и “Детска градина плюс” за изследване в клинична лаборатория на деца за прием в детска градина .

Пакет “Детска градина” е на стойност 20,00 (двадесет) лева и включва:

1. ПКК-поне 18 показателя;
2. Химично изследване на урина;
3. Седимент на урина;
4. Паразитология – перианален отпечатък за ентеробиоза;
5. Микробиология – изследване на фецес.

Пакет “Детска градина плюс” е на стойност 24,00 (двадесет и четири) лева и включва всички изследвания от пакет “Детска градина” плюс серологично изследване за сифилис на единия родител.
Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД


СЪБИТИЕ

На 11 юли, четвъртък, от 12:30ч. в сградата на ДКЦ XXII-София, в салона за лечебна гимнастика, на 3 ет., ще се състои театрално представление с участие на зрителите, посветено на книгата-пациент „Жълтата стая“, както сам я нарича провокативният писател и актьор Стоян Чобанов.
За най-любопитните какво ще можете да очаквате, ще ви кажем, че персонажите в книгата са 22, а действието се развива в лудница…
Ще ви очакваме!
Вход свободен.
Екипът на “ДКЦ XXII-София” ЕООД


СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми посетители на “ДКЦ XXII-София” ЕООД,
През м. юли 2019 г. Рентгеновото отделение ще работи в следните часове:
– от 01.07.2019 г. до 05.07.2019 г. работните часове са от 8,30 до 17,00;
– от 08.07.2019 г. до 02.08.2019 г. работните часове са следните:
-понеделник, сряда и петък от 8,00 до 15,00 часа;
-вторник и четвъртък от 11,30 до 18,30 часа.
Екипът на ДКЦ 22


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаени посетители на “ДКЦ XXII-София” ЕООД,
За Ваше удобство, в сайта на лечебното заведение, в раздел “Услуги”, е публикуван списък на актуалните телефонни номера на “ДКЦ XXII-София” ЕООД – база “Коперник” и база “Мизия”.
Набирането на номерата е директно – не минава през централа.
Списък с телефонните номера е поставен и на регистратурите на двете бази, на табло “Информация за пациента”.
Екипът на ДКЦ 22


На 04.06.2019 г. (вторник), в чест на Деня на детето – 01.06.2019 г., Националното училище за танцово изкуство – София ще изнесе представление, организирано съвместно с лечебното заведение.
Събитието ще се проведе от 11,00 часа във фоайето на втория етаж на “ДКЦ XXII-София” ЕООД – база “Коперник” .
Поканваме съгражданите, които имат желание, да посетят нашето мероприятие.
Екипът на ДКЦ 22


ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

На 10.05.2019 г. ( петък ), от 12.00 ч. до 14.00 ч., ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Антоанета Антонова – педиатър – база „Коперник“

Д-р Елисавета Попниколова – педиатър – база „Мизия“

Д-р Дора Андреева – дерматолог – база „Коперник“

Д-р Мариета Петрова – дерматолог – база „Мизия“

Д-р Донка Митева – кардиолог – база “Коперник”

Д-р Петко Величков – психиатър

Прегледите ще се извършват след предварително записан час на регистратура.


На 22.02.2019 г. ( петък ) от 12,00 часа до 14,00 часа в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Малина Хаджипенчева – хирург

Д-р Виолета Кашукеева – специалист УНГ

Д-р Тома Михов – ортопед

Д-р Алида Димитрова – физиотерапевт

Прегледите ще се проведат след предварително записване на регистратурата на лечебното заведение.


На 09.11.2018 г. ( петък ) ще се проведат безплатни профилактични прегледи и изследвания при следните специалисти:

Д-р Донка Митева – кардиолог – от 11,30 до 13,30 ч.

Д-р Валентин Димитров – рентгенолог – от 12,00 до 14,00 ч.

Д-р Бонка Стоянова – лекар “Клинична лаборатория” – от 7,30 до 9,30 ч.

Прегледите ще се извършват след предварително записан час на регистратура.


На 10.08.2018 г. ( петък ), от 12.00 ч. до 14.00 ч., ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Петко Величков – психиятър – база „Коперник“

Д-р Надка Цакова– невролог – база „Коперник“

Д-р Цонка Узунова – акушер-гинеколог – база „Коперник“

Д-р Татяна Сарандева – офталмолог – база „Коперник“

Д-р Жанет Панова – офталмолог – база “Мизия”, от 11,00 часа до 12,30 часа

Прегледите ще се извършват след предварително записан час на регистратура.


ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

На 11.05.2018 г. ( петък ), от 12.00 ч. до 14.00 ч., ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Малина Хаджипенчева – хирург – база „Коперник“

Д-р Стамен Илиев – хирург – база „Мизия“

Д-р Дора Андреева – дерматолог – база „Коперник“

Д-р Мариета Петрова – дерматолог – база „Мизия“

Д-р Валентин Руменов – уролог

Прегледите ще се извършват след предварително записан час на регистратура.


От месец януари, в “ДКЦ XXII-София” ЕООД, работят специалисти в областта на съдовата хирургия – д-р Васил Козаров и д-р Константин Грудков. Лекарите извършват прегледи и доплерови изследвания на съдове с направления № 3 и № 3А по НЗОК, платени прегледи и изследвания и прегледи и изследвания на пациенти от здравно-осигурителни фондове.

Информация за работното им време може да получите на регистратура.


Здравейте,

От 01.03.2018 г. сме партньори на фирма “Тоталкей” в грижа за предоставяне на достъпна среда за хората с увреден слух.

Заповядайте при нас.

Лице за контакт на регистратура на “ДКЦ XXII-София” ЕООД – Мая Василева.

 


 

На 02.03.2018 г. ( петък ) от 12,00 часа до 14,00 часа в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Антоанета Антонова- педиатър

Д-р Нина Пекачева- специалист УНГ

Д-р Тома Михов – ортопед

Д-р Алида Димитрова – физиотерапевт

Прегледите ще се проведат след предварително записване на регистратурата на лечебното заведение

 


На 10.11.20107 г. ( петък ) в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти и в посочените часове:

Д-р Донка Митева – кардиолог, от 13, 30 до 15,30 часа

Д-р Валентин Димитров – рентгенолог ( Ехография на коремни органи ), от 12,00 до 14,00 часа

Д-р Бонка Стоянова – лекар-клинична лаборатория ( ПКК, кръвна захар, креатинин, АСАТ и АЛАТ ), от 7,30 до 9,30 часа

Прегледите и изследванията ще се проведат след предварително записване на регистратурата на лечебното заведение.


На 11.08.2017 г. ( петък ) в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Петко Величков – психиатър

Д-р Надка Цакова – невролог

Д-р Боряна Бърнякова – акушер-гинеколог

Прегледите ще се проведат от 12,00 да 14,00 часа след предварително записване на регистратурата на лечебното заведение.

——————————————————————————————————————————–

На 12.05.2017 г. (петък) в “ДКЦ XXII-София” ЕООД ще се проведат безплатни профилактични прегледи при следните специалисти:

Д-р Малина Хаджипенчева – хирург

Д-р Галя Генчева – ендокринолог

Д-р Дора Андреева – кожни болести (база “Коперник”)

Д-р Мариета Петрова – кожни болести (база “Мизия”)

Д-р Валентин Руменов – уролог

Прегледите ще се проведат от 12,00 до 14,00 часа след предварително записване на регистратурата на лечебното заведение.