“ДКЦ XXII-София” ЕООД желае да закупи следната медицинска апаратура, необходима за извършване на прегледи в УНГ-кабинет:
– Комбиниран апарат аудиометър/импедансметър, диагностичен – 1 бр.
Оферти могат да се подават на e-mail: upravitel@22dkc.com до 30.06.2017 г.
Лили Иванова
Управител
“ДКЦ XXII-София” ЕООД