No. Наименование Ед. цена (лв.)
1.  Първични прегледи 30,00
2.  Вторични прегледи 20,00
3.  Домашно посещение първичен преглед 35,00
4.  Домашно посещение вторичен преглед 25,00
5.  Такса биологичен материал 2,50
6.  Дубликат на болничен лист 7,00
7.  Електрокардиограма с разчитане 10,00
8.  Електрокардиограма без разчитане 5,00
9. ЕКГ холтер 28.00
10.  Амбулаторен преглед и издаване на документ за  временна и трайна неработоспособност 30,00
11. Измерване на кръвно налягане 3.00
12. Поставяне на мускулна инжекция 5.00
13. Поатавяне на венозна инжекция 7.00
14. Поставяне на венозна инжекция с абокат 8.00
15. Медицинско свидетелство за студент 20.00
16. Медицинско свидетелство за ученик 15.00
17. Медицинско свидетелство за шофьор B 20.00
18. Медицинско свидетелство за шофьор С 35.00
19. Медицинско свидетелство за шофьор С-ортопед 10.00
20. Медицинско свидетелство за шофьор D 35.00
21. Медицинско свидетелство за шофьор D-ортопед 10.00
22. Медицинско свидетелство за работа в чужбина 87.50
23. Медицинско свидетелство за българско гражданство 57.50
24. Медицинско свидетелство за брак 23.50
25. Медицинско свидетелство за брак, извън ЕС 30.00
26. Медицинско свидетелство за работа 35.00
27. Първичен амбулаторен преглед с доплер 45.00
28. Доплащане доплерово изследване на кръвоносни съдове 25.00
29. Издаване на служебна бележка, талон 2.00
30. Копие на документ 5.00

No.

Дейности

Ед. цена (лв.)

1.  Предна тампонада на носа 20,00
2.  Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 12,00
3.  Оперативна намеса в носа (фрактура и акустика) 12,00
4.  Пункция и аспирация на максиларен синус 20,00
5.  Отваряне на абсцес на носната преграда 12,00
6.  Промивка на фронтален синус 20,00
7.  Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина или гърлото 20.00
8.  Индиректна ларингоскопия 20.00
9.  Отстраняване на чуждо тяло в ларинкса 20,00
10.  Отстраняване на чуждо тяло от слуховия канал 15,00
11.  Инцизия ха фурункул в слуховия канал 15,00
12.  Парацентеза 15,00
13.  Аудиометрия 15,00
14. Поставяна на медикаменти в кухината на средното ухо 6,00
15. Тонална прагова аудиометрия 20,00
16. Предна тампонада на носа 15,00
17. Тонометрия 20,00
No. Название на изследването Цена(лв.)
 1.  Рентгенография на лицеви кости

10,00

 2.  Рентгенография на околоносни синуси

10,00

 3.  Специални центражи на черепа

15,00

 4.  Рентгенография на стернум

15,00

 5.  Рентгенография на ребра

15,00

 6.  Рентгенография на крайници

10,00

 7.  Рентгенография на длан и пръсти

10,00

 8.  Рентгенография на стерноклавикуларна става

10,00

 9.  Рентгенография на сакроилиачна става

15,00

 10.  Рентгенография на тазобедрена става

15,00

11.  Рентгенография на бедрена кост

10,00

 12.  Рентгенография на колянна става

10,00

 13.  Рентгенография на подбедрица

10,00

 14.  Рентгенография на глезенна става

10,00

 15.  Рентгенография на стъпало и пръсти

10,00

 16.  Рентгенография на клавикула

10,00

 17.  Рентгенография на акромиоклавикуларна става

10,00

 18.  Рентгенография на скапула

10,00

 19.  Рентгенография на раменна става

10,00

 20.  Рентгенография на хумерус

10,00

 21.  Рентгенография на лакетна става

10,00

 22.  Рентгенография на антебрахиум

10,00

 23.  Рентгенография на гривнена става

10,00

 24.  Рентгенография на череп

15,00

 25.  Рентгенография на гръбначни прешлени

15,00

 26.  Рентгенография на гръден кош и бял дроб

15,00

 27.  Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

22,00

 28.  Обзорна рентгенография на корем

15,00

 29.  Рентгенография на таз

15,00

 30.  Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

20,00

 31.  Ехография на млечна жлеза

24,00

 32.  Ехография на щитовидна жлеза

15,00

33. Рентгенография на горен крайник

35,00

34. Рентгенография на долен крайник

40,00

35. Рентгенография на цял гръбначен стълб

55,00

36. Копие на образно изследване на CD

5,00

37. Ехографска диагностика на женски таз

20,00

38. Интерпретиране на Ro-графия

5,00

 No. Наименование Цени (в лв.)
1.  Премахване на доброкачествени новообразувания чрез електрокоагулация 15,00
2.  Процедура с течен азот 3,00
3.  Оценка и прогноза на пигментни новообразувания чрез дерматоскопия 10,00
No. Изследване Цена (в лв.)
1.  Биолог. материал-такса 2.50
2.  Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити,  хематокрит,тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 6.00
3.  Скорост на утаяване на еритроцитите 2.00
4.  Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 4.00
5.  Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване 3.00
6.  Ретикулоцити 3.00
7.  Урея 2.50
8.  Креатинин 2.50
9.  Глюкоза 2.50
10.  Общ белтък 2.50
11.  Албумин 2.50
12.  Билирубин—общ 2.50
13.  Билирубин—директен 2.50
14.  Холестерол 2.50
15.  Триглицериди 3.50
16.  HDL-холестерол 3.50
17.  AСАТ 3.00
18.  АЛАТ 3.00
19.  Алкална фосфатаза (АФ) 3.00
20.  ГГТ 3.00
21.  Креатинкиназа (КК) 4.00
22.  Алфа-амилаза 3.50
23.  Желязо 4.00
24.  ЖСК 5.00
25.  Кръвно-захарен профил 6.00
26.  Липидограма/хол.триглиц.HDL.LDL/ 10.00
27.  Калций 3.00
28.  Фосфати 3.00
29.  Натрий и Калий 8.00
30.  Гликиран хемоглобин 12.00
31.  Време на съсирване 1.50
32.  Време на кървене 1.50
33.  Фибриноген 4.00
34.  Протромбиново време 4.00
35.  Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 4.00
36.  Седимент на урина—ориентировъчно изследване 2.00
37.  Урина-комплексно изследване 9 показателя 2.50
38.  Микроалбуминурия-24ч урина 12.00
39.  Калций в 24ч урина 4.00
40.  Фосфор в 24ч урина 4.00
41.  Алфа амилаза в 24ч урина 4.50
42.  Хепатит В(HBsAg) 10.00
43.  Хепатит С(HCV-Ab) 9.00
44.  Тест сифилис-RPRт 6.00
45.  Антистрептолизинов титър/АST/ 4.00
46.  CRP-С реактивен протеин 6.00
47.  Ревматоиден фактор/RF/ 4.00
48.  Хеликобактер пилори антитела 12.00
49.  Хламидия трахоматис IgG 12.00
50.  HIV 8.00
51.  Кръвна група и Rh 15.00
52.  tPSA 19.00
53.  fPSA 20.00
54.  TSH 16.00
55.  FT4 16.00
56.  Комплексен тест за наркотици-урина 30.00
57.  LDL 3.50
58.  Инсулин 20.00
59.  Белтък в 24ч. Урина 2.50
60.  FT3 16.00
61.  Домашно вземане на кръв 10.00
62.  Такса обезвреждане на биологичен материал 0.50
63.  Пикочна киселина 3.00
71.  ПКК 18 показателя -детска градина 6.00
72.  СУЕ -детска градина 1.50
73.  Урина седимент -детска градина 1.00
74.  Урина химично изследване -детска градина 1.00
75.  Паразитология- детска градина 5.00
76.  Микробиология детска-градина 5.50
No. Наименование на услугата Цена (в лв)
1.  ЕЛЕКТРОФОРЕЗА 6.00
2.  МАСАЖНА ЯКА 10.00
3.  ДИАДИНАМИЧНИ ТОКОВЕ 6.00
4.  ИНТЕРФЕРЕНТЕН ТОК 6.00
5.  РАДАР И УВЧ 6.00
6.  МАГНИТНО ПОЛЕ 6.00
7.  УЛТРАЗВУК 8.00
8.  ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ 8.00
9.  ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 10.00
10.  ИНХАЛАЦИЯ 4.00
11.  КРИОТЕРАПИЯ 2.00
12.  ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС 4.00
13.  АКУПУНКТУРА 15.00
14.  ОБЛЪЧВАНЕ С УВЛ 4.00
15.  МАСАЖ (ГРЪБ+КРАЙНИК) 20.00
16.  ПАРАФИН - ГЕЛ 4.00
17.  ПАКЕТ 1 (ПРЕГЛЕД + 2 ВИДА ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРИ) 10 ДНИ 75.00
18.  МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН (ГРЪБ, КРАЙНИК) 15.00
19.  ПАКЕТ 2 (ПРЕГЛЕД+1 ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРА+1 КИНЕЗИТЕРАПИЯ) 10 ДНИ 80.00
20.  АПАРАТЕН МАСАЖ 5.00
21.  ПАРАФИНОТЕРАПИЯ 7.00
22.  ПАКЕТ 3 (ПРЕГЛЕД+2 ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРИ+1 КИНЕЗИТЕРАПИЯ) 10 ДНИ 90.00
23.  ЛФК - ИНДИВИДУАЛНА 8.00
24.  3 ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРИ (СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ ПО НЗОК) 15.00
25.  ЛФК - ГРУПОВА 6.00
26.  ЛФК + РОШЕ 10.00
27.  МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ 15.00
28.  2 ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРИ (СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ ПО НЗОК) 10.00
29.  1 ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРА+1 КИНЕЗИТЕРАПИЯ (СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ ПО НЗОК) 10.00
30. ЙОНОФОРЕЗА С ЛУГА (ДОПЛАЩАНЕ) 2.00
31. КОМПРЕС С ЛУГА 5.00
No. Наименование на услугата Цена (в лв)
1. Пълен очен преглед-зрение, вътреочно налягане, очни дъна, изписване на очила 30.00
2. Първичен амбулаторен преглед-зрение, вътреочно налчгане, очни дъна 25.00
3. Вторичен амбулаторен преглед 15.00
4. Вътреочно налягане и очни дъна 12.00
5. Вътреочно налягане 10.00
6. Рефракция със сферични лещи (вкл. изписване на очила) 15.00
7. Рефракция при астигматизъм (вкл. изписване на очила) 15.00
8. Обективно определяне на рефракцията (скиаскопия) при възрастни (вкл. изписване на оила) 20.00
9. Парабулбарна инжекция 15.00
10. Обективно определяне на рефракцията (скиаскопия) при деца (вкл. изписване на очила) 15.00
11. Оглед с голдман 15.00
12. Биомикроскопия 10.00
13. Ширмер проба 7.00
14. Очни дъна 12.00
15. Епилация на мигли 10.00
16. Цветоусещане 6.00
17. Екстракция на чуждо тяло от роговицата 15.00
18. Екстракция на чуждо тяло от конюнктивата 12.00
19. Промивки и сондиране на слъзни пътища 12.00
20. Субконюнктивна инжекция 10.00
21. Профилактични прегледи за учащи 9.00
22. Поставяне на филър, устни-еднократно 320.00
23. Поставяне на филър, устни-повторно 250.00
24. Премахване на папиломи 1-3 броя (според размера) 20.00
25. Премахване на папиломи 1-3 броя (според размера) 30.00
26. Премахване на папиломи 1-3 броя (според размера) 40.00
27. Премахване на папиломи 1-3 броя (според размера) 50.00
28. Премахване на папиломи 1-3 броя (според размера) 60.00
29. Премахване на папиломи 1-3 броя (според размера) 70.00
30. Мезотерапия 180.00
No. Наименование на услугата Цена (в лв)
1. Индивидуална психотерапевтична сесия-начална 40.00
2. Индивидуална психотерапевтична сесия-всяка следваща 25.00
3. Сесия за сексуална дисфункция-начална 35.00
4. Сесия за сексуална дисфункция-всяка следваща 20.00

No.

Дейности

Ед. цена (лв.)

1. Колпоскопия 25,00
2. Мануално изследване на гърда 5,00
3. Компресивна превръзка на млечни жлези 10,00
4. Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване 5,00
5. Влагалищна промивка или поставяне на влагалищна галенична форма 5,00
6. Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада 15,00
7. Поставяне или екстракция на вагинален песар, диафрагма или дрен 7,00
8. Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства 20,00
9. Неоперативно отстраняване на вътрематочна спирала 15,00
10. Инцизия на фурункул в областта на гениталите 15,00
11. Отстраняване на хирургични шевове след гинекологична операция 10,00
12. Превръзка на рана 5,00
13. Отстраняване на чуждо тяло 10,00
14. Адхезиолиза на влагалището 10,00
15. Инцизия и дренаж на бартолинов абсцес 25,00
16. Полипектомия и кюретаж 50,00
17. Лечение на кондиломи 2,00
18. Тъканно-деструктивно лечение на вулва, перинеум, влагалище или pvcu 30,00
19. Ехографско изследване, гинекологично 20,00

No.

Дейности

Ед. цена (лв.)

1. Обработка на голяма рана 15,00
2. Обработка на малка рана 10,00
3. Лигатура на кървящ съд 10,00
4. Обработка на незарастваща рана 7,00
5. Отстраняване на конци, кламери 7,00
6. Ексцизия на некрози 15,00
7. Хидроцеле 10,00
8. Отстраняване на фимоза 15,00
9. Френулум бреве 10,00
10. Инцизия на дермоидална киста 17,00
11. Венесекция 20,00
12. Ректоскопия 25,00
13. Варикозен възел 10,00
14. Плеврална пункция 25,00
15. Репонация на хемороиди 15,00
16. Инцизия на флегмон 15,00
17. Екстирпация на фиброаденом, ганглион, липом, атером 25,00
18. Репонация на херния 15,00
19. Инцизия на панарициум 17,00
20. Секторална резекция на млечна жлеза 27,00
21. Ректално туширане 15,00
22. Инцизия на хематом 10,00
23. Инцизия на карбункул. фурумкул 15,00
24. Катетеризация мъже 22,00
25. Обработка на врастнал нокът 22,00
26. Репозиция след луксация 20,00
27. Катетеризация жени 18,00
28. Инцизия на абсцес 15,00
29. Дълбока инцизия 15,00
30. Промивка на катетър 10,00
31. Обработка на множество абсцеси 20,00
32. Ампутация на пръст 25,00
33. Интраартикуларна инжекция 10,00
34. Отстраняване на кърлеж 7,00
35. Тромбектомия 17,00
36. Отстраняване на чуждо тяло 15,00
37. Биопсия 13,00