За Нас

За Нас

„ДКЦ ХХII-София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което разполага с две бази на ул.“Николай Коперник“  № 9 и ул.“Мизия“ № 16 , които обслужват районите на  „Слатина”, „Изгрев” и „Средец“ .

“ДКЦ XXII –София“ ЕООД , работи с НЗОК, има регистрация в Регионална Здравна Инспекция гр.София с удостоверение за разкриване на нови дейности.

В „ДКЦ ХХII-София” ЕООД работят 33 лекари по 19 различни специалности, както следва: кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология, хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, очни болести, нервни болести, гастроентерология, ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина, ендокринология и болести на обмяната, кожни и венерически болести, психиатрия,  нефрология, рентгенология, клинична лаборатория, съдова хирургия и вътрешни болести.

„ДКЦ XXII- София“ ЕООД,  разполага с експертиза на временната нетрудоспособност – обща ЛКК – по една за всяка от двете бази, позиционирани на ул. „Н. Коперник” № 9 и на ул. „Мизия” № 16,  физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето.

Нашият Екип

ДКЦ XXII гр. София разполага с 30 високо квалифицирани специалисти в различни области. ДКЦ XXII има отделения по кардиология, детски болести, АГ, хирургия, кожни болести, нефрология, рентген, психология, клинична лаборатория, урология, УНГ, очни болести, неврни болести, ортопедия, физиотерапия, ендокринология, гастроентерология.
EightMedi Pro

Контакти

ул. Николай Коперник 9
София, България
+359 2 892 98 40