Списък със специалистите в „ДКЦ XXII – София“ ЕООД „Коперник“
Кабинетни дейности и лекари
Отделения / Клиники Специалисти
Кардиология Д-р Донка Митева; Д-р Антоанета Тодорова; Д-р Росен Дойчинов
Педиатрия  Д-р Антоанета Антонова
УНГ  Д-р Виолета Кашукеева; Д-р Нина Пекачева
Ортопедия  Д-р Тома Михов
Хирургия  Д-р Малина Хаджипенчева; Д-р Стамен Илиев; Д-р Пламен Петров
Офталмология  Д-р Жанета Панова; Д-р Татяна Сарандева
Дерматология  Д-р Дора Андреева
АГ  Д-р Цонка Узунова; Д-р Боряна Бърнякова; Д-р Антонина Радева
Неврология  Д-р Надка Цакова; Д-р Снежанка Ненова
Ендокринология  Д-р Галя Генчева; Д-р Габриела Найденова; Д-р Силвия Стоева
Психиатрия  Д-р Петко Величков
Образна диагностика  Д-р Диана Пелтекова; Д-р Валентин Димитров
Гастроентерология Д-р Антония Донкова; Д-р Йоана Генева
Рехабилитация  Д-р Алида Димитрова
Урология  Д-р Валентин Руменов
Клинична лаборатория  Д-р Бонка Стоянова
Вътрешни болести  Д-р Галя Генчева
Съдова хирургия Д-р Васил Козаров
Нефрология Д-р Юлиета Проданова

Обща лекарска консултативна комисия  с работно време: от понеделник до петък от 13:00 ч. до 14:30 ч.

Обща лекарска консултативна комисия с участие на специалист “Очни болести” с работно време: четни дати от 13:00 до 13:30 ч.

Обща лекарска консултативна комисия с участие на специалист “Педиатрия” с работно време: вторник и четвъртък от 13:00 до 14:30 ч.


Списък със специалистите в „ДКЦ XXII – София“ ЕООД “Мизия”
Кабинетни дейсности и лекари
Отделения / Клиники Специалисти
Кардиология  Д-р Донка Митева
Педиатрия  Д-р Елисавета Попниколова
УНГ  Д-р Нина Пекачева
Хирургия  Д-р Стамен Илиев; Д-р Пламен Петров
Офталмология  Д-р Татяна Сарандева; Д-р Жанета Панова
Дерматология  Д-р Мариета Петрова
Неврология  Д-р Снежанка Ненова
Ендокринология  Д-р Галя Генчева