Списък със специалистите в „ДКЦ XXII – София“ ЕООД „Коперник“
Кабинетни дейности и лекари
Отделения / Клиники Специалисти
Кардиология  Д-р Дарина Бучукова; Д-р Донка Митева; Д-р Антоанета Тодорова; Д-р Росен Дойчинов
Педиатрия  Д-р Антоанета Антонова
УНГ  Д-р Виолета Кашукеева; Д-р Нина Пекачева
Ортопедия  Д-р Тома Михов
Хирургия  Д-р Малина Хаджипенчева; Д-р Стамен Илиев; Д-р Пламен Петров
Офталмология  Д-р Жанет Панова; Д-р Татяна Сарандева
Дерматология  Д-р Дора Андреева; Д-р Мариета Петрова
АГ  Д-р Цонка Узунова; Д-р Боряна Бърнякова; Д-р Емил Вълчанов; Д-р Антонина Радева
Неврология  Д-р Надка Цакова; Д-р Снежанка Ненова
Ендокринология  Д-р Галя Генчева; Д-р Габриела Найденова
Психиатрия  Д-р Петко Величков
Образна диагностика  Д-р Диана Пелтекова; Д-р Валентин Димитров
Гастроентерология Д-р Антония Донкова
Рехабилитация  Д-р Алида Димитрова
Урология  Д-р Валентин Руменов
Клинична лаборатория  Д-р Бонка Стоянова
Вътрешни болести  Д-р Галя Генчева
Съдова хирургия Д-р Васил Козаров

Обща лекарска консултативна комисия  с работно време: от понеделник до петък от 13:00 ч. до 14:30 ч.

Обща лекарска консултативна комисия с участие на специалист “Очни болести” с работно време: четни дати от 13:00 до 13:30 ч.

Обща лекарска консултативна комисия с участие на педиатър с работно време: вторник и четвъртък от 13:00 до 14:30 ч.


Списък със специалистите в „ДКЦ XXII – София“ ЕООД “Мизия”
Кабинетни дейсности и лекари
Отделения / Клиники Специалисти
Кардиология  Д-р Донка Митева
Педиатрия  Д-р Елисавета Попниколова
УНГ  Д-р Нина Пекачева
Хирургия  Д-р Стамен Илиев; Д-р Пламен Петров
Офталмология  Д-р Татяна Сарандева; Д-р Жанет Панова
Дерматология  Д-р Мариета Петрова
Неврология  Д-р Десислава Младенова
Ендокринология  Д-р Галя Генчева
Гастроентерология  Д-р Елена Георгиева
Вътрешни болести  Д-р Елена Георгиева

Обща лекарска консултативна комисия  с работно време: Понеделник, сряда, четвъртък и петък от 15:00 ч. до 16:00 ч.

Обща лекарска консултативна комисия с участието на педиатър с работна време: петък от 15:00 до 16:00 ч.