Кардилогия

Кардилогия

ДКЦ-22 гр. София разполага с кабинет по кардиология, както в клона си на “Николай Коперник”, така и в клона на “Мизия”. Специлистите в клон Коперник в кабинет по Кардил...