За Нас

За Нас

„ДКЦ ХХII-София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което разполага с две бази на ул.“Николай Коперник“  № 9 и ул.“Мизи...