Образна диагностика

Отделението по образна диагностика осигурява качествено обслужване на своите пациенти