Кардилогия

ДКЦ-22 гр. София разполага с кабинет по кардиология, както в клона си на “Николай Коперник”, така и в клона на “Мизия”.

Специлистите в клон Коперник в кабинет по Кардилогия са:
– Д-р Дарина Бучкува
– Д-р Донка Митева
– Д-р Антоанета Тодорова

Специлистите в клон Мизия в кабинет по Кардилогия:
– д-р Донка Митева